Góc Kiến Thức

Chia sẻ kiến thức về gọi vốn, đầu tư qua lăng kính giới và đầu tư tạo tác động trong khu vực.

Ha
Doan

Investment Manager

ABOUT HA DOAN

With over 14 years of experience in the Southeast Asian market, Ha has built a robust foundation in driving performance across industries such as Energy & Automation, Automotive, and IT. At VinFast in the Automotive sector, Ha served as Deputy Director of Charging Station Development and later as Global O2O Director, where she developed infrastructure for VinFast EV and a global O2O conversion funnel. Her longest tenure was at Schneider Electric in the Energy & Automation industry, where she progressed from Tender Engineer and cluster Tender Manager Thailand – Vietnam to Country Sales Manager for Services Business, gaining expertise in Sales, Sales Management, Business Development, and Tender. With that expertise, she’ll bring new energy and perspective to tackle new challenges in the Impact Investing sector. As an Investment Manager at Beacon Fund, Ha identifies and supports SMEs led by women and diverse terms, creating substantial societal and gender equality impacts. Her dedication to empowering these SMEs aligns seamlessly with Beacon Fund’s mission to foster inclusive growth.

Beacon Fund is important to me because it aligns perfectly with my personal and professional values. Coming from an Automation engineering background and having worked in male-dominated industries, I have always strived to amplify women’s voices and contribute to both business and personal growth. My experiences have instilled in me a strong belief in gender equality and empowerment. At Beacon Fund, I am able to directly support women-led SMEs, furthering my commitment to creating a more inclusive and equitable community. Their mission resonates deeply with the values I have unconsciously championed throughout my career.

To me, “investing in women” means removing both visible and invisible barriers that hinder their success and happiness. Women face numerous challenges and burdens, often amplified by “societal standards” and financial hurdles in their entrepreneurial endeavours. By investing in women, we provide essential finance & business support, empowerment, and advocacy for their success. It’s about creating an environment where women can thrive, leading to more equitable and prosperous communities.

I believe that success is a collaborative effort, and teamwork is essential for any achievement. When choosing people to work with, I look for individuals who share my core values of authenticity, commitment, and a growth mindset. These qualities ensure that we can work together effectively, support each other’s development, and strive towards common goals with dedication and integrity. By aligning with people who hold these values, we create a strong, cohesive team capable of overcoming challenges and achieving success together.

Thanh
Truong

INVESTMENT ANALYST

ABOUT THANH

Thanh leverages her expertise to identify promising investment opportunities in Vietnam as part of her role at the Beacon Fund. Thanh’s journey is driven by a commitment to impact investing and gender equality. Prior to joining Beacon, Thanh started her career as an Investment Analyst at Patamar Capital, one of the global top 50 Impact Investment Fund Managers. At Patamar, she immersed herself in Southeast Asia’s dynamic startup ecosystem, creatively sourcing deals to generate a robust pipeline of early-stage technology startups. Thanh also participated closely in the investment process, conducting in-depth analyses of potential opportunities and assisting with portfolio management.

With her academic background in finance from Western Sydney University and a deep-seated commitment to empowering women and fostering economic growth, Thanh is dedicated to transforming lives through strategic investments.

The Beacon Fund aligns with my vision of transcending traditional barriers for female entrepreneurs. “Investing in women,” to me, means recognizing the pivotal role women play in driving economic growth and social progress and applying the practice of gender analysis as we make investment decisions. I believe that promoting gender equity and empowerment through finance can pave the way for creating more inclusive economic environments, where investments actively contribute to social good. I see this approach as a means to address systemic inequities and create more inclusive economic environments where all individuals, regardless of gender, can thrive. This commitment to gender equity through finance is not just a professional mandate for me but a personal mission to contribute to a more just and equitable world.

I draw inspiration from the entrepreneurs I work with, who exhibit remarkable resilience, innovation, and a relentless drive to effect positive change in their communities. I’m particularly inspired by their ability to innovate and adapt, finding unique solutions to pressing problems and pushing the boundaries of what is possible. Witnessing firsthand the tangible impacts these entrepreneurs have on their communities and the ripple effects of their successes, I’m motivated to continue advocating for and supporting women-led businesses. Their unwavering determination to create meaningful change motivates me to continue my work in impact investing and reinforces my belief in the transformative power of strategic investments.

Nguyễn Đỗ
Hoàng An

Chuyên viên Đầu tư

VỀ HOÀNG AN

Hoàng An là chuyên viên tài chính với nền tảng và kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực kiểm toán và ngân hàng đầu tư. Sự nghiệp của An bắt đầu tại Deloitte, nơi chị làm việc ở bộ phận kiểm toán. Trong thời gian làm việc tại Deloitte, chị đã tích lũy thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và tuân thủ quy định, chủ yếu tập trung vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất và thương mại. Sau khi kết thúc công tác tại Deloitte, An đảm nhận vai trò mới tại BCA Partners, một ngân hàng đầu tư chuyên biệt ở Việt Nam. Tại BCA, chị phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu, tham gia vào các hoạt động như thẩm định thương mại, gọi vốn và tư vấn, đóng góp vào quá trình đưa ra quyết định đầu tư của khách hàng, đảm bảo nguồn vốn và tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Hoàng An tốt nghiệp với bằng Cử nhân Tài chính của Đại học Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học Katholieke Universiteit Leuven tại Bỉ.
Doanh nhân nữ tại Việt Nam không phải lúc nào cũng nhận được sự công nhận xứng đáng, dù cho họ sở hữu vô vàn kỹ năng và quan điểm có thể mang lại giá trị đáng kể. Thông qua việc trao quyền cho phụ nữ, chúng tôi thừa nhận về một tiềm năng chưa được khai thác trong nền kinh tế. Trao quyền cho phụ nữ tạo nên một môi trường hòa nhập không chỉ mang lại cơ hội bình đẳng mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những phẩm chất và hiểu biết khác biệt do phụ nữ mang lại, cuối cùng góp phần vào quá trình đưa ra quyết định một cách đa dạng và toàn diện hơn. Như vậy, trao quyền cho doanh nhân nữ không chỉ là về bình đẳng giới; đó còn là khai thác toàn diện về tài năng và chuyên môn của phụ nữ và nhận ra những lợi ích to lớn phụ nữ mang lại cho toàn bộ nền kinh tế.
Tôi được truyền cảm hứng sâu sắc từ những doanh nhân có cam kết nhiệt thành trong việc hiện thực hóa những ý tưởng có tầm nhìn xa trở thành các giải pháp thực tiễn để giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách. Điều thực sự gây ấn tượng với tôi là sự quyết tâm kiên định của họ nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.

Nguyễn Thúc
Vũ Hoàng

Chuyên viên Đầu tư

VỀ HOÀNG

Hoàng có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và thuế, bao gồm huy động vốn, tư vấn, tài chính doanh nghiệp, thẩm định mua lại & sáp nhập (M&A), tối ưu hóa và lập kế hoạch thuế. Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng tập trung vào lĩnh vực đánh giá tín dụng và quản lý danh mục đầu tư. Trước khi tham gia Beacon Fund, Hoàng đóng vai trò Quản lý Tài chính tại EcoTruck, một công ty logistics công nghệ hàng đầu với sứ mệnh nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí logistics cho thị trường Việt Nam. Anh quản lý tất cả các chiến lược tài chính của Công ty và dẫn dắt ban điều hành huy động thành công 4,5 triệu USD vốn đầu tư cổ phần trong suốt quá trình gọi vốn.

Mẹ tôi là người có ảnh hưởng quan trọng và tích cực nhất trong cuộc đời tôi, là người đã giúp hình thành nên tính cách của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, mẹ dạy tôi phải có niềm tin và chia sẻ với tôi kinh nghiệm vượt qua những tình thế khó khăn. Mẹ tôi là người luôn dành thời gian cho con cái, thích học hỏi những điều mới, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho gia đình, và chắc chắn là một hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi.

Sự chính trực và tầm nhìn là hai điều tôi thường tìm kiếm ở các doanh nhân. Tầm nhìn chiến lược giúp các doanh nhân có thể dự đoán xu hướng trong tương lai và từ đó có những bước chuyển mình phù hợp để đạt được thành công. Trong khi đó, sự chính trực là yếu tố cần thiết trong việc xây dựng lòng tin và mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Nguyễn Hoàng
Bảo Ân

Chuyên viên Đầu tư

VỀ ÂN

Ân có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành, tư vấn, thẩm định và quản lý quỹ. Trước khi tham gia Beacon Fund, Ân có 2,5 năm làm Chuyên viên Đầu tư tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir và phụ trách thực hiện giao dịch, đánh giá tín dụng, quản lý danh mục đầu tư và lập ngân sách. Ân có tinh thần khởi nghiệp khi từng mở một nhà hàng thức ăn nhanh tại Houston, Texas trước khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính.
Ân tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ Tài chính hạng ưu tại Đại học University of Houston, trọng tâm về các công cụ tài chính và bảo hiểm rủi ro. Anh được nhận Học bổng Giáo dục Công Texas với thành tích học tập xuất sắc. Ân hiện đang theo học chứng chỉ Chartered Financial Analyst (CFA).

Bước vào hành trình cuộc sống, chúng ta đều trải qua các cung bậc cảm xúc. Có thể là niềm vui khi được mẹ ôm vào lòng, hạnh phúc của nụ hôn đầu, cay đắng khi trái tim bị tổn thương, nỗi kinh hoàng của chiến tranh, nỗi đau khi mất người thân, v.v… Nhưng sau những thăng trầm ấy, nếu ai đó vẫn giữ được ý niệm ban đầu của mình về thế giới quan, và vẫn thấy được tia sáng ngay cả trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, thì người đó sẽ hình mẫu lý tưởng của tôi. Và tôi biết một người phụ nữ với những phẩm chất như vậy, đó chính là mẹ tôi.

Doanh nhân nữ nhìn chung gặp nhiều khó khăn hơn so với doanh nhân nam trong việc tiếp cận vốn, có thể do tài sản giá trị cao thường thuộc sở hữu của nam giới, cũng có thể do định kiến về vai trò của phụ nữ trong xã hội, v.v. Bằng cách tập trung sâu vào các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, Beacon có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu của các doanh nhân nữ và nguồn vốn họ có thể tiếp cận được; tôi tự hào là một phần của Beacon trong việc nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Ngô Thu
Trang

Chuyên viên Truyền thông

VỀ TRANG

Trang có niềm tin lớn vào sức mạnh của việc tự do chia sẻ và sẵn sàng chấp nhận, cùng sự chân thành và một tư duy phục vụ, dẫn đến những kết nối có ý nghĩa – nơi những công việc ý nghĩa được bắt đầu và duy trì bền vững. Chị có hơn sáu năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực phát triển và tư nhân, cụ thể trong mảng quan hệ đối ngoại, truyền thông và quản lý vận hành. Trang tốt nghiệp Đại học University of Texas at Arlington hạng ưu với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính.
Những hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn và sự thiếu vắng cộng đồng hỗ trợ dành cho các doanh nhân nữ dẫn đến nhiều cơ hội tiềm năng đang bị bỏ lỡ – tôi tự hào khi được tham gia vào những nỗ lực của Beacon để giải quyết thách thức này. Tuy nhiên, công việc chúng tôi làm tại Beacon không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi có tham vọng giúp những doanh nhân hợp tác cùng chúng tôi tìm ra được những điều tốt nhất đến từ bên trong họ, cũng như giúp họ có thêm sự tự tin trong hành trình của mình. Đó là điều khiến Beacon trở nên đặc biệt đối với tôi. Đến từ những nền tảng, kinh nghiệm khác nhau với những nền văn hóa đa dạng, chúng tôi tôn trọng góc nhìn của tất cả các thành viên trong đội ngũ mình và sẵn sàng thay đổi để trở nên tiến bộ hơn. Tôi tin việc có những cá nhân với tư tưởng cởi mở, quyết tâm và tràn đầy cảm hứng như vậy, đội ngũ Beacon có thể phát triển mạnh mẽ trong nỗ lực hướng tới sứ mệnh tạo ra những tác động có ý nghĩa cho cộng đồng doanh nhân.
Sự dũng cảm và sẵn sàng chấp nhận khi chia sẻ câu chuyện của họ, sự tự tin rằng họ không đơn độc trong hành trình này, và sự can đảm để nhận ra định nghĩa mới về thành công trong họ.
Tôi tin tất cả chúng ta đều có ưu và nhược điểm, và mỗi người đều có ít nhất một điều đáng ngưỡng mộ ở họ. Tôi trân trọng những món ăn ngon mẹ tôi nấu và khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc cả gia đình của mẹ. Tôi ngưỡng mộ những người đồng nghiệp vô cùng tài năng và tận tâm với công việc. Tôi khâm phục anh tài xế Grab bike làm việc chăm chỉ, sẵn sàng đổ mồ hôi giữa ban ngày nắng nóng 40 độ ở Sài Gòn chỉ để nuôi sống gia đình. Số lượng những tấm gương ấy trong cuộc đời tôi là vô kể, và tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội được biết đến họ và học hỏi từ họ mỗi ngày.

Đỗ Hồng
Yến

Quản lý Đầu tư

VỀ YẾN

Yến có gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tạo tác động tại Đông Nam Á. Chị là thành viên chủ chốt trong nhiều giao dịch đầu tư, quản lý tất cả các quá trình làm việc, từ giai đoạn hình thành cho đến triển khai, và quản lý danh mục đầu tư. Chị phối hợp chặt chẽ với các Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu tư Patamar trong việc dẫn dắt một trong những quỹ đầu tư theo lăng kính giới đầu tiên trong khu vực cũng như xây dựng các chiến lược đo lường tác động và lăng kính giới của quỹ. Trước khi tham gia Beacon Fund và Patamar Capital, chị làm việc tại một công ty khởi nghiệp fintech được đầu tư bởi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Yến bắt đầu sự nghiệp với vị trí chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư tại một công ty môi giới đầu tư hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC). Yến có niềm đam mê mạnh mẽ đối với tác động xã hội, điều này đã thúc đẩy chị tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện và các chương trình cố vấn phi lợi nhuận. Yến tốt nghiệp hạng ưu từ trường đại học North Central College tại Illinois, nơi chị theo học bằng cử nhân ngành Tài chính và Quốc tế Học.
Tôi hình dung ra việc khi các doanh nhân nghĩ về Beacon Fund, họ hào hứng làm việc với chúng tôi không chỉ vì chúng tôi có sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của họ, mà còn vì những trải nghiệm chúng tôi có thể mang lại. Tôi muốn hành trình gọi vốn trở nên “trong tầm kiểm soát”, có thể đạt được, và đem lại ý nghĩa cho họ. Tôi muốn Beacon trở thành một đối tác đáng tin cậy và dễ tiếp cận đối với các doanh nhân, là nơi họ có thể đến, chia sẻ và trao đổi ý tưởng (kể cả về việc làm thế nào để phục vụ chính họ một cách tốt hơn), thay vì phô trương quyền lực như các tổ chức tài chính thường được nhìn nhận. Các doanh nhân hoàn toàn có thể tập trung vào mục tiêu tạo tác động và thực hiện sứ mệnh họ đặt ra bằng cách hợp tác với Beacon Fund.
Thật thú vị vì đây là câu hỏi tôi cũng nhận được trong buổi phỏng vấn cho vị trí công việc hiện tại. Với tôi, trao quyền cho phụ nữ nghĩa là trao quyền cho chính bản thân mình. Thật không dễ dàng kiểm soát cuộc sống của chính mình và cảm thấy có thể làm được bất cứ điều gì chúng ta muốn. Chúng ta có xu hướng ước mơ ngày càng nhỏ hơn sau nghịch cảnh. Điều này đặc biệt đúng đối với phụ nữ vì những kỳ vọng không nói ra có thể khiến chúng tôi cảm thấy khó được chấp nhận, và chúng tôi có xu hướng giữ trong lòng những khó khăn của mình quá nhiều. Trao quyền cho phụ nữ giúp họ nhận ra những tiềm năng lớn nhất của mình. Bằng cách đó, tôi tự xây dựng nên những ví dụ thành công của phụ nữ cho riêng mình và đóng góp vào sứ mệnh trao quyền cho những người phụ nữ khác trong cuộc đời tôi.

Lee
FitzGerald

Đồng Sáng lập & Chủ tịch

VỀ LEE

Lee cống hiến hơn 30 năm kinh nghiệm cho cộng đồng đầu tư trong việc lãnh đạo và vận hành ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ vị trí luật sư hành nghề tư vấn cho các nhà đầu tư tổ chức trong các giao dịch phát hành tài chính tư nhân. Sau đó, Lee tham gia Venture Out Holdings tại San Francisco với vai trò Chủ tịch và Giám đốc điều hành, nơi ông tập trung đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực xe dã ngoại/ xe cắm trại, nhà hàng khách sạn, đồ họa sao chép và phát triển bất động sản. Là Đồng Sáng lập kiêm Giám đốc Đầu tư tại Quỹ Đầu tư Patamar Capital, Lee dẫn dắt các hoạt động vận hành của quỹ và đã xây dựng cũng như duy trì hệ thống cơ sở toàn cầu để đầu tư và thoái vốn một cách hiệu quả. Mỗi hành trình kể trên đã góp phần định hình nên chuyên môn của Lee trong việc xây dựng các tổ chức vận hành hiệu quả, tìm kiếm và truyền cảm hứng cho nhân tài, đồng thời tạo ra những môi trường nơi mọi thành viên trong nhóm đều có thể thành công. Trong suốt sự nghiệp của Lee, luôn có một chân lý không thay đổi: thành công phụ thuộc vào khả năng phát triển và duy trì các mối quan hệ bền vững, lành mạnh.

Beacon Fund được thành lập không phải để phục vụ tôi. Đây là một sáng kiến dành cho các nhà lãnh đạo nữ. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi thấy vinh dự khi có thể dành thời gian và kinh nghiệm của mình cho một hành trình mới mẻ và thú vị như vậy.

Tại Beacon, chúng tôi đang nắm bắt một cơ hội hiếm có ngay tại điểm giao giữa nhu cầu và nguồn vốn có sẵn.

Cơ hội và nhu cầu về nguồn lực đều rất lớn. Có rất ít tổ chức hướng đến tập trung vào giải quyết vấn đề này một cách cụ thể. Vai trò của tôi không phải để lãnh đạo, thay vào đó là hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đội ngũ cũng như giúp các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo mà chúng tôi hướng đến và phục vụ. Điều này thúc đẩy niềm đam mê và khả năng sáng tạo của tôi mỗi ngày.

“Đó là về các nguyên tắc cơ bản, ngốc ạ”. Đừng lãng quên quá khứ. Ngay cả khi bạn nghĩ những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh không còn áp dụng được nữa, chúng chắc chắn sẽ rình rập ở phía sau và sau đó ập đến trước mặt bạn.

Mặc dù lĩnh vực bạn đầu tư vào có mới như thế nào, công nghệ hào nhoáng ra sao, đội ngũ xuất sắc đến mức nào… giá trị thực sự về lâu dài luôn là về đơn vị kinh tế và dòng tiền.

Chúng tôi đang dựng nên một cây cầu.

Ở phía bên này của cây cầu, phụ nữ có thu nhập thấp ở các thị trường đang phát triển đang gánh trên vai phần lớn gánh nặng về kinh tế.

Ở phía bên của kia cầu, là các lựa chọn về kinh tế mà những người phụ nữ này thường không có khả năng tiếp cận.

Điều truyền cảm hứng cho tôi là cơ hội được giúp đỡ thu hẹp khoảng cách này cho hơn một nửa dân số thế giới.

Mouna
Aouri

CỐ VẤN

VỀ MOUNA

Mouna Aouri tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật tại Nhật Bản vào năm 2001 và dành phần lớn sự nghiệp của bà tại các công ty kỹ thuật hàng đầu ở Pháp, Bắc Phi và Nhật Bản. Bà đã dẫn dắt dự án mở rộng thị trường tại Nhật Bản cho một công ty khởi nghiệp công nghệ của Pháp (thuộc VINCI GROUP) tập trung phát triển các công nghệ mới để duy trì Cơ sở hạ tầng Kỹ thuật dân dụng ở Nhật Bản. Năm 2006, bà thành lập công ty tư vấn để quản lý các dự án phát triển cơ sở hạ tầng do AfDB và JICA tài trợ. Mouna có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, quản lý, đầu tư thiên thần và đầu tư hạt giống. Phong cách làm việc và lãnh đạo của Mouna được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc với nhiều nền văn hóa đa dạng tại Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.

Sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011, Mouna cùng gia đình chuyển đến Singapore sinh sống. Bà mong muốn có thể thấy nhiều phụ nữ phấn đấu hơn trong lĩnh vực công nghệ và nhiều phụ nữ đóng vai trò lớn hơn trong việc thành lập các công ty. Điều này đã thôi thúc Mouna thành lập Woomentum vào năm 2014. Woomentum là tổ chức mạng lưới kết nối có trụ sở tại Singapore với mục tiêu thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ vươn tới thành công thông qua việc tiếp cận với mạng lưới chuyên gia cố vấn, đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư. Sứ mệnh này cũng góp phần dẫn dắt Mouna đến với sứ mệnh của Beacon Fund.

Mouna đóng vai trò thành viên hội đồng quản trị tại các công ty khởi nghiệp công nghệ và Giám đốc Hiệp hội Đầu tư Cổ phần và Đầu tư Mạo hiểm Myanmar. Bà tự hào là một người mẹ của hai cô con gái, cũng là một võ sĩ quyền anh và một tay chơi trống nhiệt huyết.

Trong thập kỷ vừa qua, tôi đã không ngừng nỗ lực làm việc hướng đến mục tiêu thúc đẩy các doanh nhân nữ vươn tới thành công. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nguồn vốn một cách trọn vẹn vẫn là một trở ngại lớn. Việc xoay chuyển nguồn vốn sang các sản phẩm vốn đầu tư phù hợp hơn với nhu cầu của các doanh nhân nữ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo. Beacon Fund được thành lập để đạt được điều đó. Đầu tư vào phụ nữ ở thời điểm hiện tại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và điều này càng khiến tôi hào hứng hơn khi được là một phần trong hành trình của Beacon Fund.
Khi các doanh nhân nữ được trao quyền để xây dựng các doanh nghiệp bền vững và có lợi nhuận, họ đang trao quyền cho gia đình, cộng đồng và xã hội của họ.
Đó chính là sự kiên cường. Để bắt đầu kinh doanh, doanh nhân cần có sự can đảm nhưng sự kiên cường là cần thiết hơn cả để họ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn, vượt qua thử thách và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động một cách hoàn chỉnh.
Tương tác với các doanh nhân nhiều nhất có thể để thấu hiểu được những thách thức họ phải đối mặt, hãy nghĩ về các công ty trong danh mục đầu tư phù hợp như thế nào đối với các giá trị mà quỹ hướng tới.

Richard
Marney

Thành viên HĐĐT & Cố vấn

VỀ RICHARD

Richard có một sự nghiệp bao quát và đa dạng kéo dài suốt 49 năm trong các lĩnh vực ngân hàng ở các thị trường mới nổi, đầu tư cổ phần, lĩnh vực kinh tế và quản lý tài sản. Richard có bề dày kinh nghiệm trong các mảng phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro, huy động vốn, vận hành, cũng như đóng vai trò là thành viên hội đồng quản trị công ty, thành viên hội đồng đầu tư và cố vấn trong nhiều lĩnh vực ở nhiều khu vực khác nhau. Ông dự kiến tiếp tục làm việc đến tuổi 70 và 80 để duy trì truyền thống gia đình, và tiếp tục thách thức các định kiến về khoảng cách tuổi tác trong bơi lội, cũng như trong cuộc sống.
Chúng tôi tập trung đầu tư vào các doanh nhân nữ và các công ty đang trong giai đoạn phát triển ban đầu để đóng góp một cách ý nghĩa vào sự phát triển bền vững tại các quốc gia chúng tôi hướng đến. Sứ mệnh và những giá trị của Quỹ mang lại niềm hy vọng cho một tương lai có sự trao quyền về giới, và bình đẳng về cơ hội cũng như thành công cho tất cả mọi người. Tôi rất hào hứng khi được góp phần vào câu chuyện của Beacon.
Niềm đam mê, sự kiên nhẫn, khả năng nhìn nhận bản thân, sự tự tin, và ham học hỏi.
Là một người đã sống theo câu ngạn ngữ, “bạn chiến thắng cuộc đua ở vòng cuối, không phải ở vòng đầu,” vì vậy, tôi muốn được nhìn nhận như một người tiếp tục học hỏi, trải nghiệm, và cố gắng để cải thiện và đạt được thành tựu lớn hơn trong suốt cuộc đời của mình.

Nguyễn Thị
Thu Hà

Chuyên viên Tư vấn Luật

VỀ HÀ

Hà có gần 8 năm kinh nghiệm với vai trò tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp ở giai đoạn hoạt động ban đầu tại Việt Nam và Công ty Luật Rajah & Tann. Tại Scommerce, một đơn vị cung cấp dịch vụ logistics tích hợp hàng đầu cho hàng triệu nhà bán lẻ và người tiêu dùng tại Việt Nam, chị đã đóng góp vào ba vòng gọi vốn thành công với tổng số vốn lên đến gần 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài. Sau đó, chị tham gia Propnesi Media và quản lý dự án được cấp phép mang đến tiếng vang lớn cho ngành công nghiệp giải trí với chương trình truyền hình thực tế “Chạy Đi Chờ Chi” vào năm 2019. Hà là luật sư có chứng chỉ và là thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hà có tầm nhìn tích cực về môi trường đầu tư tại Việt Nam và mong muốn có thể trở thành một luật sư đáng tin cậy, giúp cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài, tích cực và tuân thủ theo luật pháp.
Theo từ điển Cambridge, “trao quyền” nghĩa là “trao cho ai đó quyền lực chính thống hoặc sự tự do để làm một điều gì đó”. Dựa trên định nghĩa đó, tôi tin trao quyền cho phụ nữ nghĩa là cho phép phụ nữ có quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình và có khả năng đưa ra lựa chọn một cách có chủ đích, bao gồm việc vận hành một doanh nghiệp và tiếp cận nguồn tài chính, v.v. mà không bị hạn chế bởi bất kỳ giới hạn nào cũng như bất kể nguồn gốc hay giới tính của họ.
Tôi rất ấn tượng bởi một câu nói trích từ một bộ phim hoạt hình năm 2017 mang tên “Coco”: “Ký ức của chúng ta, phải được truyền lại bởi những người đã biết đến chúng ta khi còn sống qua những câu chuyện họ kể về chúng ta.” Điều đó thật sự đúng. Chúng ta chỉ thực sự được nhớ đến bởi những người biết câu chuyện của chúng ta, và có kỷ niệm với chúng ta. Tôi tin những câu chuyện và những kỷ niệm tốt đẹp sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Vì vậy, trong những năm sống tiếp theo trên thế giới này, tôi hy vọng có thể viết nên những câu chuyện về bản thân tôi – một người có tràn đầy tình yêu thương, sự thấu hiểu và sự tử tế sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Tuan
La

Quản lý Danh mục Đầu tư

VỀ TUAN

Tuan là một luật sư dày dạn kinh nghiệm với hơn 10 năm trong các lĩnh vực đa dạng bao gồm kinh doanh, đầu tư, pháp lý, khởi nghiệp và đầu tư cổ phần. Trước khi tham gia Beacon Fund, anh đóng vai trò làm giám đốc tại IFB Holdings, quản lý các công ty trong danh mục đầu tư ngành F&B và truyền thông, tập trung vào hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa vận hành để thoái vốn. Trước đó, Tuan từng là cộng sự tại Baker McKenzie tư vấn cho các công ty đa quốc gia với những lời khuyên thiết thực liên quan đến nhiều vấn đề về tiếp cận thị trường, hình thành doanh nghiệp, và quy định pháp lý. Tuan bắt đầu sự nghiệp với vị trí môi giới cổ phiếu cho một quỹ phòng hộ ở Los Angeles, California. Tuan tốt nghiệp với bằng Cử nhân Tài chính và bằng kép Tiến sỹ Luật học (hạng ưu) / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Hawaii và được trao danh hiệu sinh viên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh xuất sắc. Anh được nhận vào Đoàn Luật sư Hawaii năm 2016.
Trong 10 năm tới, tôi mong muốn Beacon trở thành hình mẫu tiêu chuẩn trong lĩnh vực đầu tư tạo tác động xã hội chất lượng cao tại Đông Nam Á và trên toàn châu Á. Tôi hy vọng Beacon sẽ tạo nên những tác động ý nghĩa và nâng tầm cuộc sống cho mỗi doanh nhân / đối tác cùng những cộng đồng chúng tôi làm việc cùng. Tôi rất mong được nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời ấy trong tương lai.
Mẹ tôi là tấm gương và là nguồn cảm hứng cho tôi. Là người trụ cột duy nhất trong gia đình, mẹ tôi phải tìm đến những công việc khác thay vì làm một công việc thông thường bởi ngoài việc kiếm tiền, bà cần phải thu xếp chăm sóc các con nhỏ. Vì vậy, bà bắt đầu từ việc kinh doanh tại nhà. Tôi rất tự hào khi được là con trai của bà và chưa bao giờ dám xem nhẹ những thứ mình đang có trong hiện tại.
Rất khó để trở thành một doanh nhân, hoặc ít nhất để có thể trở thành một doanh nhân thành công. Có rất nhiều thăng trầm trên hành trình dài này. Họ cần có khả năng lập kế hoạch, thực hiện, giải quyết vấn đề, đánh giá lại, đảo chiều, lập lại kế hoạch, thực hiện… và cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, khía cạnh quan trọng nhất đối với một doanh nhân là sự bền bỉ và niềm đam mê. Nếu không có những điều này, một doanh nhân sẽ không thể tồn tại được trước những khó khăn khi gây dựng một công ty.

Hồng Huệ
Lan

Trợ lý Hành chính

VỀ LAN

Lan có gần 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính và dịch vụ chăm sóc khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm du lịch, dịch vụ thương mại và đầu tư. Chị cũng đóng vai trò hỗ trợ về mặt nhân sự cho các công ty và tổ chức, đồng thời đóng góp vào công tác cải thiện chất lượng cuộc sống của các thành viên trong công ty và tạo nên môi trường làm việc nhiệt huyết cho toàn bộ đội ngũ.
Trước đây, phụ nữ thường ít được tôn trọng. Họ thường xuyên được kỳ vọng phải ở nhà để chăm sóc con cái và làm việc nhà. Họ không nhận được nhiều hỗ trợ hoặc khuyến khích trải nghiệm những điều mới. Ngày nay, phụ nữ có nhận thức hơn về việc đầu tư nâng cao kiến thức, theo đuổi ước mơ và chăm sóc bản thân. Đầu tư vào phụ nữ được xem như một cơ hội cho những phụ nữ muốn thay đổi và phát triển để vượt qua thử thách trong cuộc sống. Tôi tự hào được đóng góp vào sự phát triển của các tổ chức với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ như Beacon Fund, bởi tôi tin họ sẽ mang lại giá trị và ý nghĩa lớn cho xã hội.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ tôi – một người luôn đặt gia đình lên đầu tiên. Mẹ tôi luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho tôi. Dù đã trải qua nhiều thách thức trong suốt cuộc đời, mẹ tôi luôn đứng vững trên đôi chân của mình và tìm cách vượt qua khó khăn. Quan trọng hơn cả, mẹ không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ đã dạy tôi về giá trị của sự kiên nhẫn, sự tử tế và biết quan tâm chăm sóc người khác.

Đặng Thị
Mỹ Hạnh

Chuyên viên Đầu tư

VỀ HẠNH

Hạnh có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh và tư vấn. Chị có kinh nghiệm đưa các mô hình kinh doanh mới đi vào hoạt động, thiết kế các mô hình vận hành mới, quản lý đối tác chiến lược, giải pháp chuỗi cung ứng và vận hành, cải thiện hiệu suất. Trước khi tham gia Beacon Fund, Hạnh đóng vai trò Quản lý Phát triển Kinh doanh tại EcoTruck, một công ty logistics công nghệ hàng đầu. Hạnh dẫn dắt các hoạt động kinh doanh tại công ty với đối tượng khách hàng trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, chị cũng đứng đầu trong việc đưa mười mô hình kinh doanh mới của công ty đi vào hoạt động (bao gồm nhiên liệu, lốp, bảo hiểm, khoản vay mua xe tải), từ giai đoạn thiết kế ý tưởng, thử nghiệm cho đến giai đoạn triển khai toàn diện. Hạnh từng làm việc tại PwC với vai trò Tư vấn Cấp cao trong gần ba năm. Chị đã dẫn dắt nhiều dự án tư vấn quản trị và thay đổi chuỗi cung ứng cho cả khối chính phủ và doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á. Hạnh tốt nghiệp với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và bằng Thạc sĩ Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics từ Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi luôn ngưỡng mộ mẹ tôi như một tấm gương cho các cột mốc trong sự nghiệp và đời sống cá nhân. Mẹ tôi giữ vị trí Hiệu trưởng tại một trường tiểu học đạt tiêu chuẩn quốc gia trong hơn 30 năm sự nghiệp. Từ góc độ nghề nghiệp, tôi học được sự kiên nhẫn và tận tâm trong công việc mình chọn, cũng như làm sao để có thể trở thành một người lãnh đạo mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc đối với các cộng sự của tôi. Về đời sống cá nhân, tình yêu thương và sự chăm sóc tận tụy của mẹ dành cho tôi và bố, cùng khả năng quản lý tài chính của mẹ đã tạo nên một phiên bản tốt hơn của chính tôi hàng ngày, hiện cũng là một người mẹ của một bé trai, và là một người vợ.

Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, chúng ta có cơ hội làm việc và tương giao với nhiều tuýp người khác nhau cùng sự đa dạng về nhiều khía cạnh. Tôi mong muốn được làm việc với những cộng sự có tính chính trực vì điều này sẽ giúp chúng ta được sống thật với chính mình, đồng thời giúp cho việc sử dụng thời gian và sức lực một cách hiệu quả hơn để cùng tạo ra giá trị ý nghĩa hơn trong thời gian được làm việc với nhau.

Shuyin
Tang

Đồng Sáng lập & Giám đốc Điều hành

VỀ SHUYIN

Shuyin có trên 10 năm kinh nghiệm đầu tư và làm việc tại thị trường Châu Á mới nổi. Làm việc tại Việt Nam từ năm 2013, chị đã chứng kiến ​​sự phát triển (và đi lên) của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam ngay từ ban đầu. Là Giám đốc Đầu tư tại Quỹ Đầu tư Patamar Capital, Shuyin dẫn dắt đội ngũ Patamar tại Việt Nam và đánh giá các cơ hội đầu tư tại trị trường Đông Nam Á. Chị tiên phong thúc đẩy các nỗ lực đầu tư qua lăng kính giới ở Patamar, bao gồm việc đứng đầu quản lý một trong những quỹ đầu tư qua lăng kính giới đầu tiên tại Đông Nam Á là Investing in Women. Trước khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, Shuyin hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chiến lược tại Bain & Company và tư vấn phát triển tại TechnoServe.

Shuyin được tạp chí Australian Financial Review vinh danh là một trong “100 Phụ nữ có Ảnh hưởng” năm 2015, Hiệp hội Châu Á bình chọn là Nhà Lãnh đạo Trẻ Châu Á 21 năm 2016, và là một trong “40 Người Úc gốc Á dưới 40 Tuổi có Ảnh hưởng Nhất” năm 2020. Chị hiện đang tham gia Hội đồng Quản trị Quỹ Equality Fund và Hội đồng Đầu tư Tạo Tác động của Hiệp hội Global Private Capital Association. Từ năm 2018 đến năm 2020, chị tham gia Hội đồng Cố vấn Đông Nam Á của Women’s World Banking, một tổ chức phi chính phủ toàn cầu thúc đẩy việc mang lại nguồn vốn phù hợp cho phụ nữ. Shuyin tốt nghiệp hạng ưu tại Đại học Australian National University và được trao Huân chương Đại học tại đây.

Đôi khi chúng ta đã quá quen với việc tuân theo những quy tắc và quên đặt câu hỏi tại sao chúng tồn tại. Trải qua những nỗ lực trước đây của tôi trong việc tiếp cận với các doanh nhân nữ, tôi cảm thấy như mình đang đi sâu vào lối mòn hơn là cố gắng cải tiến. Beacon là nỗ lực của chúng tôi để phá vỡ những ranh giới đó và thiết kế một quỹ đầu tư dành cho phụ nữ.
Khách hàng luôn là trung tâm. Bạn có đang quan tâm khách hàng và lắng nghe đủ sâu để thực sự hiểu nhu cầu của họ? Tôi đặt câu hỏi này cho bản thân và cho công việc của mình theo nhiều cách khác nhau để thúc đẩy Beacon phát triển. Tôi nhận ra các sản phẩm đầu tư hiện có trên thị trường không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, và điều này đã thúc đẩy tôi hình dung ra một thế giới mới, nơi các nhà đầu tư thiết lập ra các mô hình vận hành đặt các doanh nhân (khách hàng) làm trọng tâm.
Đa dạng quan điểm, chia sẻ giá trị. Điều này rất quan trọng. Các giá trị chung mang đến sự tin cậy, cho phép đội ngũ thách thức và thúc đẩy lẫn nhau mà vẫn có thể hoà hợp.